Galerie
     Detailansicht

 
 
NGC891
Aufnahmedaten
Aufnahmedatum:27.11./28.11.2016
Teleskop
10 Zoll Newton 255/1250mm
TeleVue Paracorr Komakorrektor
Filter
IDAS LPS P2    
Kamera
Atik 490 EXm 
Montierung
ALT5 ADN
Guiding
TS Off Axis Guider / Starlight Xpress Lodestar CCD Kamera
Belichtungszeit
L 18x10 Minuten  RGB je 12x5 Minuten

www.astronomie-fotos-de   -   All Rights reserved   -   Impressum