Galerie
     Detailansicht

 
 
NGC1514
Aufnahmedaten
Aufnahmedatum: 28.8./17.12.2017/7.1.2018
Teleskop
10 Zoll Newton 255/1250mm
TeleVue Paracorr Komakorrektor
Filter
IDAS LPS P2 
Kamera
Atik 490 EXm
Montierung
10 Micron GM 2000 HPS 2
Guiding
TS Off Axis Guider / Starlight Xpress Lodestar CCD Kamera
Belichtungszeit
L 9x10 Minuten RGB 12x10 Minuten  

www.astronomie-fotos-de   -   All Rights reserved   -   Impressum