Galerie
     Detailansicht

 
 
NGC6826
Aufnahmedaten
Aufnahmedatum: 20.4.bis 23.4.2020
Teleskop
10 Zoll Newton 255/1250mm
TeleVue Paracorr Komakorrektor
Filter
IDAS LPS P2     Baader H-Alpha 7nm   OIII 8,5nm
Kamera
Atik 490 EXm
Montierung
10 Micron GM 2000 HPS 2
Guiding
TS Off Axis Guider / Starlight Xpress Lodestar CCD Kamera
Belichtungszeit
LRGB je 18x5 Minuten  OIII 18x15 Minuten
Zentrum: LRGB je 20x30 und 12x60 Sekunden

www.astronomie-fotos-de   -   All Rights reserved   -   Impressum