Galerie
     Detailansicht

 
 
NGC6888
Aufnahmedaten
Aufnahmedatum: 18.5./21.5./22.5./27.5.2017
Teleskop
10 Zoll Newton 255/1250mm
TeleVue Paracorr Komakorrektor
Filter
IDAS LPS P2 / H-Alpha 7nm / OIII 8,5nm
Kamera
Atik 490 EXm
Montierung
ALT5 ADN
Guiding
TS Off Axis Guider / Starlight Xpress Lodestar CCD Kamera
Belichtungszeit
Ha 16x20 Minuten OIII 17x15 Minuten  

www.astronomie-fotos-de   -   All Rights reserved   -   Impressum