Galerie
     Detailansicht

 
 
NGC6914
Aufnahmedaten
Aufnahmedatum: 5.5./6.5/7.5.13
Teleskop
10 Zoll Newton 255/1250mm
TeleVue Paracorr Komakorrektor
Filter
IDAS LPS P2    Baader H-Alpha 7nm
Kamera
AL CCD6C, Gain 25, Offset 120
Montierung
ALT5 ADN
Guiding
TS Off Axis Guider / Starlight Xpress Lodestar CCD Kamera
Belichtungszeit
RGB 12x10 Minuten   Ha 12x15 Minuten

www.astronomie-fotos-de   -   All Rights reserved   -   Impressum